Spoločnosť FIMM Consult, spol. s r.o. - vlastník portálu www.avizo.sk rieši vzniknuté reklamácie nasledujúco:

  • Pri podaní reklamácie online inzerátu je reklamácia posúdená najneskôr do 10 pracovných dní od podania reklamácie. Klient je informovaný o výsledku reklamácie písomne, a to prostredníctvom e-mailu.
  • Pri reklamáciách online inzerátov formou mikroplatieb prostredníctvom SMS (neaktívny inzerát aj po odoslaní SMS správy v správnom formáte) je nutné podať reklamáciu písomne, a to formou e-mailu na adresu: info@avizo.sk. Pri reklamácii je nutné uviesť telefónne číslo, dátum a čas (čas môže byť približný) odoslania SMS kódu. Ďalej je nutné uviesť číslo, na ktoré bol SMS kód odoslaný a s názvom mobilného operátora (uvedené údaje sú nutné, ak by sa chyba vyskytla na strane medzi prevádzkovateľom SMS platieb a mobilným operátorom).
  • Pri oprávnenej reklamácii (chyba na strane prevádzkovateľa) prevádzkovateľ rozhodne o náhrade vo výške SMS platby formou pridelenia platených služieb portálu www.avizo.sk (napr. topovanie inzerátov, komerčné online inzeráty...).
  • Ďalšie podmienky reklamácie sú spresnené vo VOP.


Nie je možné reklamovať:

  • Bezplatné občianske online inzeráty (bonusová služba portálu www.avizo.sk).
  • Online inzeráty (aj platené formou SMS platby), ktoré porušujú pravidlá portálu www.avizo.sk.


FIMM Consult, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na zmeny a doplnenia reklamačného poriadku, a túto zmenu uverejní na stránke avizo.sk, v časti Reklamácie. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. decembra 2020.