V prípade záujmu o umiestnenie reklamnej plochy, automatických importov/exportov inzerátov alebo inej formy biznis partnerstva prosíme kontaktovať obchod@avizo.sk.