V septembri 1938 zradili buržoázne vlády západných spojeneckých veľmocí Československú republiku a potupnou Mníchovskou dohodou v záujme zorganizovania protisovietskeho frontu. Priamym dôsledkom Mníchova na Slovensku bolo nastolenie fašistického ľudáckeho režimu a utvorenie takzvaného Slovenského štátu pod ochranou a v službách Hitlera.

Nie ale o tom sme chceli písať, aj keď v súčasných skutočnostiach, kedy svet prirovnáva Putina k Hitlerovi, by to aj celkom sedelo.

V marci 1997 na 1. medzinárodnom stretnutí ľudí ohrozených výstavbou priehrad v brazílskom meste Curitibe, bol vyhlásený Medzinárodný deň akcií proti priehradám a pre rieky, vodu a život. Áno, práve priehrady predstavujú pre svet obrovskú hrozbu. 

Priehrady so sebou prinášajú obrovské environmentálne, ekonomické a sociálne straty. V tento deň sa teda bojuje proti deštruktívnym projektom rozvoja vodných zdrojov, na podporu rekultivácii zdravia našich riek a na racionálne riadenie našich vodných tokov.

pixabay.com

Každý jeden zásah do prírody prináša so sebou pozitívne, aj negatívne reakcie. Treba sa zamerať vždy na význam a zmysel každého zásahu. 

Niektoré stavby a regulácie tokov riek sú čisto biznis záležitosťou, iné zachraňujú ľudské životy. Na Slovensku sa prvá myšlienka s výstavbou priehrady vynorila už v roku 1813, po jednej z najväčších povodní. Začala sa tak výstavba údolnej priehrady a elektrárne na sútoku Váhu a Čiernej Oravy.

Podarilo sa postaviť skvost, ktorý nemal konkurenciu. Oravská priehrada k najmodernejším inžinierskym stavbám v strednej Európe a bola najväčšou nádržou vo vtedajšom Československu.

Tento deň má vyzdvihnúť význam riek v cykle života, upriamiť pozornosť verejnosti na nevyhnutnosť ich ochrany a protestovať proti ich ničeniu a znečisťovaniu.

Zdroj: vtedy.skenviroportal.sk