Za všetkým stojí ZMENA, aktuálna situácia, ktorá v živote dieťaťa nastala. Buď je to zmena v podobe úplne prvého nástupu do školy, či škôlky, alebo len zmena po 2 mesiacoch prázdnin. Rodič by mal ale myslieť na to, že to je naozaj len momentálny problém, ktorý dieťa nevie inak vyriešiť.

Ak nastalo odmietanie a slzy, tak rodič urobil chybu už na začiatku, nakoľko dieťa nepripravil na tak veľkú zmenu, hlavne ak ide o prvý deň v škôlke, či škole. 

Treba dieťa postupne ADAPTOVAŤ. Hlavne súkromné škôlky tento proces začínajú už pár týždňov pred ostrým nástupom. Postupne po pár hodinách, niekedy aj v sprievode rodiča. Dieťa sa tak uistí, že mu nič nehrozí, že mu nič nebude chýbať a čakajú ho len skvelé nové zážitky. 

Od začiatku treba dieťa POČÚVAŤ. Nechajte ho nech pomenuje, čo mu vadí. Či mu vadí ranné vstávanie, či mu vadí, že zrazu nerobí veci hneď zrána, ktoré predtým bežne robilo, či mu vadí prostredie, cesta, deti... Ak dieťa zvládne problém pomenovať, treba ho MOTIVOVAŤ k jeho riešeniu. Treba mu vysvetliť následky, ktoré nastanú, ak nevstane do školy, a následne mu ponúknuť satisfakciu za to, že ak celý týždeň ráno pekne vstane, príde víkend a môže si poleňošiť v posteli koľko len chce.

Ak sa nechuť chodiť do školy stane neustále prítomným problémom, nechajte dieťa, nech dôsledky skúsi na vlastnej koži aj v širšom okruhu, než je rodina.

Tu treba samozrejme operovať s tým, aké staré je dieťa, a ako je vyspelé. Nie každé dieťa chápe rámec zodpovednosti za svoje činy. No donekonečna sa ustupovať nedá a dieťa musí počúvať.

Niekedy stojí za problémom aj jeho okolie a aktivity mimo školy, či domu. Sledujte to, ako sa správa k iným deťom, ako sa správa v kolektíve. Nikdy však dieťa NEPOROVNÁVAJTE, hlavne pred ním. To jeho nechuť ešte prehĺbi, keď sa bude cítiť menejcenné oproti rovesníkom. Môžete to použiť ako príklad, nie však ako predlohu jeho správania.

Keď už neviete, ako ďalej, je tu priestor pre ODBORNÍKA. Ak je už vytrápený rodič, aj dieťa a situácia stále pretrváva, vyhľadajte pomoc.

Zdroj: eduworld.sknajmama.aktuality.sk


Súvisiace inzeráty

Výbava